2024. május 22., szerda - Júlia, Rita napja

mt

Az Állam által finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás

Magyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek balesetbiztosításban részesül, de a szülők többsége nem tud róla!

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy naptári évre – 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig - szóló szerződést kötött a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Az általános balesetbiztosítási szolgáltatás automatikusan jár, független az óvodától, iskolától, nincs szükség semmilyen szerződéskötésre.

baleset

Ez a biztosítási forma 2003. augusztus 31.-óta van érvénybe, eddig több százmillió forintot vettek fel az együttbiztosításban résztvevő biztosítók.

A általános gyermek és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes, otthon, az utcán, az iskolában, kirándulás közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre egyaránt.

Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az Állam által finanszírozott balesetbiztosítást, akkor ez az állami támogatás a biztosítónál marad, pedig sajnálatos tény, hogy sok a gyermek baleset, pl. a közlekedési balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!

A biztosítás részletei az GENERALI Biztosító honlapján is megtalálhatók:

A biztosító szolgáltatása minden magyar állampolgárságú (3 – 18 év) gyermek részére:

Biztosítási kockázat megnevezése Szolgáltatás mértéke
Csonttörés 3.000.- Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)  
- amennyiben a rokkantság foka 1-9 % 3.000.- Ft
- amennyiben a rokkantság foka 10-29 % 50.000.- Ft
- amennyiben a rokkantság foka 30-100 % 300.000.- Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka
Baleseti halál 200.000.- Ft biztosítási összeg

Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?

Kérjük, töltse ki az „Államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás
szolgáltatási igénybejelentő”
nyomtatványt, illetve a Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

A budapesti és a megyénkénti ügyfélszolgálati helyek listája itt tekinthető meg.

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a szükséges orvosi dokumentumokkal együtt 

  • küldje el a (06-1) 451-3857-es faxszámra vagy 
  • postai úton küldje az alábbi címre Generali-Providencia Biztosító Zrt., 7602 Pécs, Pf. 888. vagy
  • adja le a lakóhelyéhez legközelebb lévő Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálaton.
A biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 24 órán át helyi tarifával hívható a gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon: (06 1) 236 7567. 


A Generali-Providencia Biztosító Zrt. telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 8-20 óra között várja
ügyfeleink hívásait a 06-40-200-250-es telefonszámon is.

Szülői panaszok

Szülők jelezték, hogy az óvodák, iskolák egy része arra kötelezi őket, hogy fizessenek be évi 500-10 000 forint összegű balesetbiztosítási díjat, mivel a magasabb összegű befizetés esetén megemelkedik az általános biztosítás kifizetésre kerülő biztosítási összege. Ez nem igaz! Ez félrevezető ügynöki magatartás. Az általános gyermek és ifjúsági biztosítást nem lehet kiegészíteni, sem többszörözni.

Ha a szülők kifizetnek valamilyen csoportos gyermek vagy tanulói biztosítást az óvodában, iskolában vagy kollégiumban, akkor két egymástól független biztosításuk van, vagyis egy sajnálatos baleset után kétszer vehetik fel a biztosítási összeget.

Az általános gyermek és ifjúsági biztosítás kifizetései

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az fent olvasható meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti.

A baleset: a biztosított akaratától független, olyan hirtelen fellépő külső behatás melynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, vagy két éven belül az e mellékletben meghatározott állandó egészségkárosodást vagy múlékony sérülést (csonttörést) szenved.

Jelen feltételek szempontjából sajnálatos balesetnek minősülnek a gyermekbénulás, kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- vagy/és agyvelőgyulladás, veszettség, valamint tetanuszfertőzés is.

Tanuló-biztosítások

Az általános baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli, és azt szerződésben meghatározott módon fizeti meg a biztosítónak.

Ugyanakkor a biztosító létrehozott egy speciális tanuló-biztosítást, amely minden gondozó-, nevelő- és oktató intézményben megköthető. Ha az oktatási intézményben tanulói, biztosítást is kötnek a szülők, akkor az óvoda, iskola, kollégium kötelessége elmondani, hogy ezután a gyermeknek két balesetbiztosítása van, és kártérítési igényét mind a két biztosítási formában adja be.

Szülői vélemények

A szülők többsége nem tudja, hogy az állam fizeti ki a biztosítási díjat helyettük.

Csonttörésnél az elérhető 3000 forint nem éri meg az utánjárást, a kifizetőhelyre történő utazás időigényes és költséges.

Megalázó nagyságrendű a baleseti gyermekhalál esetén fizetendő biztosítási összeg.

Azért nem propagálják a szülők között az általános gyermek és ifjúsági biztosítást, mert a biztosítónak üzleti érdeke, hogy minél kevesebb legyen a kifizetés, hiszen a megmaradt összeget nem kell visszafizetni az államnak.

Szülők panaszolják azt is, hogy óvodai, iskolai baleset esetén lebeszélik őket a biztosítás esemény bejelentéséről, illetve a biztosítási összeg felvételéről, hogy ne rontsák az intézmény baleseti statisztikáját.

Magyarországi Szülő Országos Egyesülete

Forrás: Polgár Infó, Generali biztosító

Helyesbítve: 2013.09.25. Picibaba.hu

Megosztás:

  • PocakkalHétről-hétre
    • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media