2024. július 13., szombat - Jenő napja

mt

Anyasági támogatás

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

a) az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született),

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül.

pénz

Nem jár anyasági támogatás, ha

  • a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
  • a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.
  • Az anyasági támogatás - a szülést követő 180 napon belül benyújtott igény esetén - megilleti a jogosultat, ha
  • a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
  • a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Az anyasági támogatás összege

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával.

Az anyasági támogatási iránti igény érvényesítése

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása a "Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatósága, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani!

Megosztás:

  • PocakkalHétről-hétre
    • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media