2024. július 13., szombat - Jenő napja

mt

Babahoroszkóp
Kos ♈
III.21 - IV.20
Bika ♉
IV.21 - V.20
Ikrek ♊
V.21 - VI.21
Rák ♋
VI.22 - VII.22
Oroszlán ♌
VII.23 - VIII.23
Szűz ♍
VIII.24 - IX.23
Mérleg ♎
IX.24 - X.23
Skorpió ♏
X.24 - XI.22
Nyilas ♐
XI.23 - XII.21
Bak ♑
XII.22 - I.20
Vízöntő ♒
I.21 - II.20
Halak ♓
II.21 - III.20
 • RÁK (VI.22. - VII.22.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  rakA Rák-szülöttek ragaszkodók, erősen támaszra szorulók. Ragaszkodásuk nem csak emberekre, állatokra, de a tárgyakra is (ruha, játék) vonatkozik. Megőrzik éveken át az elszáradt virágokat, leveleket, és sok csekélységet is. Különben bármennyire befolyásolhatók is, nem válnának meg a sok kacatjuktól. Rendkívül érzékenyek, és ez az érzékenység később sok kellemetlenség, baj forrásává lehet.
 • IKREK (V.21. – VI.21.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  ikrekRendkívül sokat jár a gyermek szája, a szülőknek kötelességük arra szoktatni, hogy minél kevesebbet beszéljen, de annál többet gondolkozzék. Az Iker-jelű gyermek alaptermészete a feszültség, lassú, következetes munkával kell kiirtani a gyermek e gyarlóságát. Veleszületett adottsága a hazudozási hajlam, és a szemtelen beszédmodor. Itt már a legnagyobb szigorúság szükséges. Könnyen kibírja a büntetéseket, nem veszi a szívére.
 • BIKA (IV.21. - V.20.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  bikaMunkabíró, erős, kitartó, szívós. Hűséges, önzetlen, odaadó barát. Magabiztos és kitartó, precíz, szorgalmas, céltudatos. Higgadt és becsületes, de ingerlékeny, lobbanékony. Harmóniára törekszik. Őszinte, lelkiismeretes, becsületes. Féltékeny, kisajátító, haragtartó és merev. Nem újító, fél kockázatot vállalni. Túlságosan szereti a biztonságot. Hajlamos a konokságra és besüppedni a megszokásba. Hajthatatlan, meggyőzhetetlen. Türelmetlen, képtelen a várakozásra.
 • KOS (III.21. - IV.20.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  kosÖnzetlen, odaadó. Őszinte, becsületes. Szerető, hűséges barát. Vállalkozó szellemű, magabiztos és kitartó. Újító, kezdeményező és merész. Lelkes és magabiztos, erős akaratú. Okos, értelmes, gyors felfogású. Munkabíró, erős, kitartó. Nem haragtartó. Ingerlékeny, lobbanékony. Konok, hajthatatlan, meggyőzhetetlen. Vakmerő, meggondolatlan, fejjel megy a falnak. Türelmetlen, képtelen a várakozásra.
 • HALAK (II.21. - III.20.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  HalakA szülő kötelessége a gyermek önérzetének, önbizalmának és ezzel akaratának megerősítése, ingadozó jellemének határozott irányba való terelése. Hiszen a Halak-szülötte inkább eltűri az igazságtalanságot, minthogy jogaiért küzdjön. Feltétlenül megtalálható benne az alacsonyabbrendűségi érzés. Kizárólag a neveléstől függ, hogy milyen mértékben hatalmasodik el lelkében ez az erősen lehangoló tulajdonság.
 • VÍZÖNTŐ (I.21. - II.20.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  VízöntőUránusz gyermeke. Jófejű, szívós kitartású, szilárd, akit elsősorban érdekel, ami modern, ami újdonság a technikában. Már kiskorában a Villamos, vasút, a repülők érdeklik. Fejében állandóan az utazás, a kutatás, a felfedezések kísértenek, és ha valahol hozzá tud férni, fogy fizikai kísérletezéseket lásson, boldogan rohan oda. Ő a jövő század embere, az elkövetkező kor gyermeke.
 • BAK (XII.22. - I.20.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  BakSzaturnusz gyermeke. Olyan magának való. Rendkívül becsvágyó, komoly, takarékos, töprengő. Lármás játékok és társaság helyett az egyedüllétet szereti, ott teljesen idegennek érzi magát. Sokszor mogorva, elkeseredett arckifejezésű, erről hiába is akarnák leszoktatni, ez már beléje vésődött születésénél fogva. Sok és nehéz akadálya lesz az életben ezért a szülő adjon gyermeke kezébe vidám és derűs könyveket, melynek az a tartalma, hogy a hős nagy akadályokon ás küzdelmeken keresztül bár, de a végén mégis győzedelmeskedik.
 • NYILAS (XI.23. - XII.21.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  NyilasJupiter-gyermeke békés, kényelemszerető, engedékeny, tapintatos, szereti az élet szép oldalait. A mozgékonysági, vándorlási ösztön igen erős benne, ezért a szülők oldják meg, hogy kiélhesse mozgásvágyát, különösen a sportban. Saját dolgaiban félénkséget mutat, mert nem szereti a veszekedést, barátai ügyét azonban nagy buzgalommal karolja fel, és kitart mellettük. Nagy a közlési vágya.
 • SKORPIÓ (X.24. - XI.22.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  SkorpióA Skorpió a legintimebb jegy. Nemcsak éles felfogóképességű, hanem nagy a tudásszomja is. A szülőknek nem szabad azt megakadályozni, hogy halmozza magába az ismereteket, sőt elő kell segíteni, hogy minél többet tanulhasson. Csak arra kell ügyelni, hogy amit tanul, az megfelelő, helyes és komoly legyen, mert elméje nem csak a jóra, hanem a rosszra is egyformán fogékony, így a hatás is éppúgy mutatkozhat pozitív, mint negatív...
 • MÉRLEG (IX.24. - X.23.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  MérlegVénusz gyermeke. Szomjúhozza a szépséget. Önmaga is szép szokott lenni, de ha nem volna az, úgy ékszerrel, pompával, külsőségekkel, cicomával igyekszik pótolni a hiányt. A szülő már kora ifjúságában vessen gátat ösztönös vágyainak, mert később, különösen, ha megfelelő anyagi eszközök állnak rendelkezésére, úgy saját magának, mint környezetének sok szenvedést fog okozni. A Mérleg-típus akarata rendkívül fejletlen, néha - mint tudjuk - az érzés és a megérzés az uralkodó, ezért a későbbi idők kenyérharcában nehezen állná meg a helyét.
 • SZŰZ (VIII.24. - IX.23.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  szűzE jelben született gyermek egyszerű, igénytelen, értelmes, szorgalmas. Hibája mindössze az, hogy érzékeny és kritikus. Ez a két pont, ahol a nevelésnek közbe kell lépnie. Rendszeres, következetes eljárással kell mindenekelőtt az érzékenységről leszoktatni. Már születési adottságként hozza magával a rendkívül erős kritikai érzést is, mely az idők folyamán mindig élesebbé, erősebbé válik, és sok ellenségeskedésnek lehet az okozója.
 • OROSZLÁN (VII.23. - VIII.23.)

  Picibabával » Babahoroszkóp

  oroszlánCsodálatosan és gyorsan tudja környezete bizalmát megnyerni. A szigornak ugyan erősnek kell lenni vele szemben, de semmi esetre sem szabad túlmennie a határon, mert az Oroszlán-gyermek egyik legjellemzőbb tulajdonsága a büszkeség. Ezt nyugodtan rá lehet hagyni, mert büszkesége óvja meg minden aljas cselekedettől és megkísértéstől. Barátokért, eszméért, ideálokért, szép, magasztos dolgokért tud lelkesedni, értük áldozatra is kész, feltéve, hogy már korán felébresztjük benne a jóért és szépért való lelkesedés készségét.

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media