2023. szeptember 30., szombat - Jeromos napja

mt

Iskolaérettség

2023-04-23 23:30:31 - Adrienn

Az iskolaérettség nem csak fizikai, de idegrendszeri és pszichés alkalmasságot is jelent. Azt mutatja, hogy alkalmas-e a gyermek arra, hogy a játékos óvodai évek után az iskolát megkezdje. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem azt mutatja, hogy a gyermek az iskolában majd okos lesz-e, vagy mennyire ügyes lesz, vagy éppen mennyire intelligens, hanem arról ad nekünk tájékoztatást, hogy az ő teste, a szelleme, az idegrendszere az iskolakezdés során a felé támasztott követelemrendszernek megfelel-e. Képes-e arra, hogy az iskolai tananyagot az elvárt szinten elsajátítsa, vagy még időre van szüksége, hogy a szükséges részképességek, képességek kialakuljanak, hogy a rá nehezedő terheket a lehető legkisebb erőbefektetéssel viselni tudja.

A mai magyar törvények szerint az a kisgyerek, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelesnek számít. Ha a szülő vagy az óvónő úgy gondolja, hogy az iskolakezdés még korai, akkor a szakértői bizotság a nevelési tanácsadóban sok-sok vizsgálatot elvégezve megállapítja, hogy ez valóban így van-e vagy sem. Csak abban az esetben lehetséges az óvodás további egy évig óvodában tartása, ha az iskolaéretlenségről hivatalos papírral rendelkeznek. 

Fizikális iskolaárettségi jegyek, jelek, tényezőlkNézzük végig, hogy mik azok a feltételek, amelyeket alkár az óvónő, akár a szülő, akár a szakértői bizottság figyelembe vesz az iskolaérettség megállpításakor:

Fizikai alkalmasság

 • Testi fejlettség (kb. 110 cm és 18 kg).
 • Fogváltás, az első tejfogak kihullanak, megjelennek a maradandó fogak.
 • Jó fizikai erőnlét, ami az iskolatáska cipelése és az egyhelyben ülés miatt fontos.
 • Jobb illetve balkezesség egyértelmű felismerhetőség.

Pszichés alkalmasság

 • A gyermek várja az iskolát, készüljön rá, ez játékaiban is jelenjen meg.
 • A rábízott feladatokat végezze el, tevékenységeit ne hagyja félbe.
 • Tudjon kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival.
 • Találja meg helyét a közösségben, tudjon beilleszkedni a csoportba.

Mit "tudjon" még?

 • Tartósan (10-15) percig kösse le a rajzolás, a feladatlap kitöltés, a színezés.
 • Ne okozzon problémát a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása.
 • Ne legyen beszédhibája, tudja magát szóban - egyszerű összetett mondatokat használva- kifejezni.
 • Igazodjon el az 1 – 10 számok között.
 • Ismerje és helyesen használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát.

Forrás: Wikipédia

Megosztás:

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media