2024. április 20., szombat - Tivadar napja

mt

Gyermekgondozási támogatás

A gyermekgondozási támogatás (GYET) vagy közismertebb nevén főállású anyaság. Magyarországon a családtámogatási ellátásokon belül, alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás.

forint

A gyermekgondozási támogatás jogi szabályozása Magyarországon

Jogosultság

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.

Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára (GYES, GYET), a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő veheti igénybe.

Igénylés

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igényt a lakóhely szerint illetékes Területi Államháztartási Hivatalnál (TÁH) kell benyújtani az Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra című formanyomtatványon.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

  • A családi pótlékra vonatkozó igényt az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra" című nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az 4. számú pótlapot.
  • Az igénylő személyazonosító igazolványa és nyilvántartó kártyája
  • A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
  • Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ- kártyája

Munkavégzés

A támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik,

Összege 2008-ban

A gyermekgondozási támogatás havi összege - a gyermekek számától függetlenül - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

  • 2008-ban 28 500 HUF (nettó 25 795 HUF)

Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás időtartama 8,5 % nyugdíjjárulék levonása mellett, szolgálati időnek számít.

Forrás: Wikipédia

Megosztás:

  • PocakkalHétről-hétre
    • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media