2024. május 30., csütörtök - Janka, Zsanett napja

mt

VÍZÖNTŐ (I.21. - II.20.)

Vízöntő

A Vízöntő-jegyű gyermek nevelése:

Uránusz gyermeke. Jófejű, szívós kitartású, szilárd, akit elsősorban érdekel, ami modern, ami újdonság a technikában. Már kiskorában a Villamos, vasút, a repülők érdeklik. Fejében állandóan az utazás, a kutatás, a felfedezések kísértenek, és ha valahol hozzá tud férni, fogy fizikai kísérletezéseket lásson, boldogan rohan oda. Ő a jövő század embere, az elkövetkező kor gyermeke.
Erős, magasröptű fantáziája van. A gyermeket újszerű gondolatainak elmondásakor meg kell dicsérni és biztatni, még a legkezdetlegesebb kísérleteinél is támogatni, annál is inkább, mert ebből a jelből kerül ki a legtöbb lángeszű feltaláló, kutató, felfedező.

Mindig a modernt, az újat, a reformot képviseli. Rendkívül érzékeny a környezetében lévő minden szellemi áramlatokra. Ezek a kívülről jövő hatások nemcsak belsőleg, de külsőleg is erősen befolyásolják. Elgondolásaiban makacs és véleményétől nehezen téríthető el. Rendkívül kíváncsi. A nevelőnek ezért kotnyeleskedését vissza kell szorítani, mert túltengő képzelete folytán kíváncsisága pletykálkodássá süllyedhet. Arra kell ügyelni, hogy a gyermek. fantáziája maradjon meg a realitásoknál, a gyakorlati dolgok iránt tanúsított érdeklődését fejlesztenie kell.

A gyermek számára harmonikus környezetet kell biztosítani, mert csak így fejlődhet naggyá, alkotóképessé.

A rokonszenvek és az ellenszenvek erősen befolyásolják, e téren is felügyeletre szorul. Ki kell elégíteni határtalan tudásszomját és megismerési vágyát, bármit kérdez, komoly feleletet kell adni rá. Ha nem tud a szülő, vagy nevelő a kérdésre felelni, inkább mondja meg, de ne kerteljen, ne adjon valótlan választ, mert a gyermek megjegyzi magának a feleletet, és ha rájön, hogy becsapták, gúnyosan fogja megmondani a véleményét, és a felnőtt a tekintélyét hamar elveszíti előtte.

Ha a gyermekben különcködést vesz észre a felnőtt, sohasem szabad erőszakosan beleavatkozni, inkább meg kell magyarázni, hogy az nem hasznos, esetleg káros következményekkel jár. A gyermek az okos szót, jól megokolt figyelmeztetést el fogja fogadni.

Minden Vízöntő-jelű embernél tapasztalhatjuk, hogy emberismerete szinte látnoki magaslatra emelkedik. Ez is születési adottság, ezért a szülő, vagy nevelő ne erőltesse a gyermek érzésével ellentétes rokonszenv keltését, inkább nyugodjék bele, hogy ebben a kérdésben a gyermek többet tudhat, mint ő.

A nevelő feladata, hogy a Vízöntő-embernél feltétlenül feltörő melankolikus lehangoltságokat ne engedje a normális határvonalon túl csapni. Kedélyállapot hullámzásakor ragadjon meg minden eszközt, hogy figyelmét elterelje, titkolt, vagy képzelt bánatáról, szórakoztassa, adjon munkát a kezébe, keltsen új benyomásokat és így kísérelje meg a kedélytelenséget levezetni.

Kitűnő teljesítményekre képes a Vízöntő-gyermek mint mechanikus, elektrotechnikus, fizikus, természetbúvár, feltaláló, repülő, kutató, régész, kereskedő, csillagász, stb.

Ő a született reformer és forradalmár, a szónak úgy nemesebb, mint ideálisabb, mint pedig valóságos értelmében.

Személyiségvonások:

 • Optimista, barátságos és őszinte.
 • Humánus, önkritikus és intellektuális.
 • Hűséges, de megközelíthetetlen és független.
 • Eredeti és ötletes, de túl idealista.
 • Különc, lázadó és kiszámíthatatlan.

Jelképvilága:

 • Eleme: levegő
 • Uralkodó bolygó: Uránusz
 • Fém: alumínium
 • Drágakő: akvamarin (berill)
 • Színek: acélkék, türkiz
Megosztás:

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media