2024. július 13., szombat - Jenő napja

mt

SZŰZ (VIII.24. - IX.23.)

szűz

A Szűz-jegyű gyermek nevelése

E jelben született gyermek egyszerű, igénytelen, értelmes, szorgalmas. Hibája mindössze az, hogy érzékeny és kritikus. Ez a két pont, ahol a nevelésnek közbe kell lépnie. Rendszeres, következetes eljárással kell mindenekelőtt az érzékenységről leszoktatni. Már születési adottságként hozza magával a rendkívül erős kritikai érzést is, mely az idők folyamán mindig élesebbé, erősebbé válik, és sok ellenségeskedésnek lehet az okozója.
A szülő kötelessége elsősorban az, hogy rávegye, rászoktassa a gyermeket: ne más embert, vagy más dolgot bírálgasson, hanem saját magát, sohase alkosson ítéleteket más emberről, vagy más dologról addig, amíg önmagában alaposan meg nem gondolta és fontolta az ítéletét. Rá kell venni arra, hogy foglalkozzék alaposan azzal a dologgal, amit meg akar kritizálni. E téren leghatékonyabb eszköz, ha saját érzékenységén keresztül mutatja be a szülő, milyen fájdalmasak lehetnek a bár igazságos, de erős, vagy sértő bírálatok. Hiszen a Szűz-embernek épp az a fő hibája, hogy saját maga a legkisebb intést, az igazságtalanságnak a legenyhébb árnyalatát sem képes elviselni, ugyanakkor azonban nem tudja megérteni, hogy az Ő bírálata mást vérig sebezhet.


A Szűz-szülött nagyon alkalmas a tanulásra, pedánsan átdolgozza az anyagot. Ismét a szülő feladata, hogy a pedánsság ne változzék kicsinyességgé, ne korcsosuljon el úgynevezett smokksággá.

Szűz-gyermek érzékenysége nem csak érzelmi, lelki, hanem testi is, ami a szervezet leromlásához is vezethet. Ezért állandóan gondoskodni kell a testi edzésről. A hipochondria már iskolás korában is kiütközik nála. Kinevetni, kigúnyolni ezért őt soha nem szabad, hanem komoly magyarázattal kell beléidegezni a biztonság és egészség érzetét.

Sok benne a lemondás, a visszavonultsági kényszer és a lehangolódás, egészen a közönyösségig. Emiatt lesz félénk és határozatlan. Meg kell tanítani tehát merni. Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol az akadályok és nehézségek megbénítják és lemondásra késztetik, akkor kell meghatványozni az ellenálló képességét, legyőzni félelemérzetét és nem nyugodni, amíg a megkezdett vállalkozását teljesen és tökéletesen végre nem hajtotta. Nyújtson segédkezet a szülő az akadályok elhárításában, de úgy, hogy lássa el tanácsokkal, buzdítsa, és kényszerítse, hogy a gátlásait legyőzze. Ha nem használ a szép szó, akkor a szülő alkalmazhat apró büntetéseket is. Nem fogja a gyermek erősen a szívére venni a büntetéseket.

Fontos, hogy a szülő rászoktassa a gyermeket, hogy lássa meg a dolgokban a lényeget, és ne feledkezzék bele a részletekbe. Ezekben a - mint Merkúr gyermekei - hasonlatosságot mutat az Ikrek-jegyében születettekkel. Fontos, hogy a sokoldalúságban ne forgácsolódjék szét.

Fontos, hogy a szülő ellenőrizze a gyermek olvasmányait, mert nagyon hajlamos e típus a ponyvairodalom és a pornografikus írások élvezetére. Titokban, félreeső helyen szokta elővenni, és mint Merkúr-jegyű - ki különben is képzelettúltengésben szokott szenvedni - egész életre kiható káros hatások alá kerülhet.

A Szűz-szülött Merkúr gyermeke, tehát minden Merkúr-hivatásra alkalmas. Nagyon jó alkalmazott, tisztviselő válik belőle. Jó könyvelő, kiskereskedő, élelmiszer kereskedő, utazó, banktisztviselő, postás, gyógyszerész, órás, újságíró, író, stb.

Magasrendűvé válása esetén a Szűz-típusból kerül ki a legjobb orvos, gyógyító, ügyvéd, szervező és a legpontosabban dolgozó tudós.

Személyiségvonások:

 • Intelligens, gyakorlatias, szorgalmas.
 • Megbízható, becsületes, odafigyelő.
 • Maximalista, rendszerető, kritikus.
 • Konzervatív, érzékeny, ragaszkodó.
 • Kicsinyes, kíméletlen, szőrszálhasogató.

Jelképvilága:

 • Eleme: föld
 • Uralkodó bolygó: Merkúr
 • Fém: higany és nikkel
 • Drágakő: a barnásvörös kalcedon
 • Kedvenc színei a zöld és a sötétbarna
Megosztás:

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media