2023. november 28., kedd - Stefánia napja

mt

SKORPIÓ (X.24. - XI.22.)

2023-10-23 23:04:44

Skorpió

A Skorpió-jegyű gyermek nevelése

A Skorpió-szülöttek a harcisten, Mars gyermekei, telítve vannak erővel. Annyira határozott egyéniségek, hogy átalakíthatatlanok és befolyásolhatatlanok. Csak egészen fiatalon fedezhető fel bennük valamiféle hajlékonyság, ekkor még nevelhetők.

Valami erős rombolási kedv és kényszer is lakozik bennük. A szülőknek vasakarattal és következetes szigorral kell semlegesíteni e tulajdonságokat, de a módszer sosem lehet erőszakos, csak SZERETETTELJES. Ugyanúgy kell eljárni a Skorpió-gyermekkel, mint a Kos-jelűvel.

Erős, élénk képzelőtehetsége, világos és gyakran gyors felfogó, éles esze van. Legnagyobb hibája, hogy egy rajta elkövetett sértést nem felejt el, még hosszú idő múlva is bosszút akar állni (ez egyben tragikuma is). Ezt ki kell irtani a gyermekből, különben beláthatatlan következményeket vonhat maga után.

Már korán, gyermekkorban le kell szoktatni arról, hogy hegyes nyelvével, gúnyos, csípős megjegyzéseivel embertársait szurkálja (mert ezt akkor is megteszi, ha semmi oka nincsen rá, amikor a vele szemközt álló még csak nem is ellenszenves neki).

Az elhanyagolt nevelésű Skorpió-gyermek hazuggá, kétszínűvé válhat. A szülő feladata, hogy hol eréllyel, hol szeretettel vegye rá az igazságszeretetre.

Miként a Rák-típusnál, úgy a Skorpió-ember megérzési képessége, intuíciója is különlegesen fejlett. Igen sokszor számításba kell venni ezt a körülményt, nem szabad egyszerűen képzelődésnek nyilvánítani, mert ez a kényelmesebb, hanem alaposan, lelkiismeretesen kell utánanézni. A Skorpió-gyermeknél nem szabad fukarkodni az elismeréssel és dicsérettel, ezzel hallatlanul fel lehet csigázni munkakedvét, igyekezetét.

A Skorpió a legintimebb jegy. Nemcsak éles felfogóképességű, hanem nagy a tudásszomja is. A szülőknek nem szabad azt megakadályozni, hogy halmozza magába az ismereteket, sőt elő kell segíteni, hogy minél többet tanulhasson. Csak arra kell ügyelni, hogy amit tanul, az megfelelő, helyes és komoly legyen, mert elméje nem csak a jóra, hanem a rosszra is egyformán fogékony, így a hatás is éppúgy mutatkozhat pozitív, mint negatív irányban.

Nincs veszélyesebb, mint egy helytelen útra terelődött Skorpió-ember. Amennyire zseniális alkotóképességű az egyik, éppolyan romboló, pusztító lehet a másik. A legnehezebb nevelői feladat a Skorpió-természet hihetetlenül éles ellentéteik kiegyenlítése, mert nála csak pillanatok kérdése az, hogy a szeretet gyűlöletté, a szerelem megvetéssé váljék. A tüzes Mars gyermekét csak türelmes szelídséggel, szép szóval és szeretettel lehet nevelni, ezért a nevelés munkája is hosszadalmas. Egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztani, hogy ésszerű magyarázattal, komoly oktatással belevéssük a gyerek lelkületébe emberi gyarlóságának, hibájának csúnyaságát és esetleg végzetes következményeit.

Ezek a Mars-gyermekek aránylag könnyen küzdenek meg az élettel, az akadályoktól nem riadnak vissza. Szexualitásuk korán felébred. A szülőnek már korán fel kell világosítania a gyermekét, mert a kellően nem ellenőrzött erotika lehúzza. Át kell terelni a gyermeket más térre, elsősorban szellemi területre. A helyesen nevelt Skorpió a társadalom kiváló tagjává válhat és nagy alkotásokra képes.

Hivatások: orvos, katona, gyógyszerész, vegyész, fémmunkás, gépész, kovács, drámai színész tanár, lelkész, stb. Minden foglalkozás, amely tűzzel, vassal és vízzel összefügg.

Személyiségvonások:

 • Lobbanékony, agresszív, de energikus.
 • Bizalmatlan, féltékeny, és haragtartó.
 • Szenvedélyes, erős akaratú, de csökönyös is.
 • Céltudatos és intuitív.
 • Elragadó, vonzó, de zárkózott.

A Skorpió jelképvilága:

 • Eleme: víz
 • Uralkodó bolygó: Plútó
 • Fém: vas és acél
 • Drágakő: a szivárványszínekben játszó opál
 • Színek: sajátságos kapcsolat fűzi a sötétvöröshöz és a gesztenyebarnához
Megosztás:

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media