2024. május 30., csütörtök - Janka, Zsanett napja

mt

NYILAS (XI.23. - XII.21.)

Nyilas

A Nyilas-jegyű gyermek nevelése

Jupiter-gyermeke békés, kényelemszerető, engedékeny, tapintatos, szereti az élet szép oldalait. A mozgékonysági, vándorlási ösztön igen erős benne, ezért a szülők oldják meg, hogy kiélhesse mozgásvágyát, különösen a sportban. Saját dolgaiban félénkséget mutat, mert nem szereti a veszekedést, barátai ügyét azonban nagy buzgalommal karolja fel, és kitart mellettük. Nagy a közlési vágya.

Hibája, hogy elhatározó képessége csökkent és indokolatlan önbecsüléssel párosul. A szülő bírja rá, hogy tegyen lakatot a szájára, mert a túlzott közlékenység sohasem helyes. Ösztönözze, hogy amikor kell, a saját dolgaiban is álljon ki és küzdjön meg érte.

Szívélyes társas lény, kitűnően beszél és szórakoztat, gyors felfogóképességű. Ha rossz befolyás alá kerül, munkakerülővé válik, a játékszenvedély és a pazarlás keríti hatalmába, túlteszi magát mindenen. Meg van győződve róla, hogy a társadalmi rend és a törvény nem reá vonatkozik. Lehetőleg szép szóval, szeretettel kell bánni a gyermekkel. A szülő feladata az alaposságra nevelés. Szívós munkával kell rábírni a gyermeket, hogy ne csak a felszínen lebegjen, nemcsak a külszín után ítéljen, bele kell vinni a mélységbe, a lényegbe. A legkönnyebben mesemondás útján lehetséges, mert észrevétlenül rá lehet vezetni a tanulságokra. E tekintetben úgy kell eljárni, mint az Ikrek-típusnál. Különösen fontos a gyermekből a hazudozási hajlamot kiirtani. Nagyon kell figyelni minden mondatára, és azonnal le kell csapni rá, egyetlen egyszer sem szabad elsiklani a füllentés mellett, ha a legártatlanabbnak tűnne is.

Üdvösen cselekszik az a szülő, aki a gyermeket a logikus gondolkodásra neveli. Nagy hibája, hogy az érzések után megy, az értelem nála csak másodlagos. Már korán rá kell vezetni a gyermeket, hogy érdekelje, mi az oka, értelme annak, amit tesz, lát, olvas. Tanulságos mesékkel csigázzuk fel képzeletét, és tegyük fel neki a kérdést, mi annak az elrejtett értelme?

Fontos az is, hogy a gyermeket megóvjuk minden megerőltető dologtól, legyen az testi vagy lelki, vagy szellemi, mert szervezete nagyon megsínylené.

Változatosságkényszere is levezethető. Nem szabad megengedni, hogy egyszerre több dolgot végezzen, hanem előbb az egyikkel készüljön el alaposan. Nem szabad megengedni addig játszani, amíg feladatát el nem végezte. Nevelése hasonló az Ikrek-jelű gyermek neveléséhez.

Nyilas-jegyűeknek alkalmas pályák:
Bankár, kereskedő, sportember, állattenyésztő, szakács, természettudós, tanár, bíró, ügyvéd, ügyész, lelkész, stb.

E jelből kerülnek ki a legtehetségesebb külföldi megbízottak, üzletvezetők, zsokék, a legeredményesebb világutazók és felfedezők.

Személyiségvonások:

 • Becsületes, őszinte, jó barát.
 • Megértő, jó tanácsadó.
 • Optimista, jókedvű, pozitív ember.
 • Odaadó, nagylelkű.
 • Szabadságszerető, független.
 • Önző, tapintatlan, türelmetlen.
 • Felszínes, nemtörődöm, felelőtlen.

Jelképvilága:

 • Eleme: Tűz
 • Uralkodó bolygó: Jupiter
 • Fém: ón
 • Drágakő: topáz
 • Színek: bordó, bíborvörös, sötétkék

Megosztás:

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media