2024. május 21., kedd - Konstantin napja

mt

IKREK (V.21. – VI.21.)

ikrek

Az Ikrek-jegyű gyermek nevelése:

E típus gyermekei rendkívül mozgékonyak, nem tudnak megülni egy helyen, folyton jár kezük-lábuk. Nagy testi és lelki nyugtalanság a fő jellemvonásuk, ezért nem is szabad őket mozgási szabadságukban korlátozni. Már korán jelentkezik határtalan tudásszomjuk, igen sokat kérdeznek és a válaszokat meg is jegyzik. Tanulni akarnak, és többet jelent nekik a meséskönyv, mint bármi más játék. Vigyázni kell az olvasmányok megválasztására, nehogy a gyermek fantáziája már korán a normális fölé emelkedjen, és ezáltal természetellenes koraérettség következzék be. Annál inkább fontos ez, mert az Ikrek gyermeke ideglény, és így minden nem normális dolgot hátrányosan fog fel.
Folyton új és új kérdésekkel jelentkezik. Ilyenkor komoly, pontos választ kell adni, különben a gyermek megérzi, hogy a felelet ingadozó, vagy helytelen, mire másokhoz fordul ugyanezzel a kérdéssel, ami természetesen sok veszélyt rejt magába.

Rendkívül sokat jár a gyermek szája, a szülőknek kötelességük arra szoktatni, hogy minél kevesebbet beszéljen, de annál többet gondolkozzék. Az Iker-jelű gyermek alaptermészete a feszültség, lassú, következetes munkával kell kiirtani a gyermek e gyarlóságát. Veleszületett adottsága a hazudozási hajlam, és a szemtelen beszédmodor. Itt már a legnagyobb szigorúság szükséges. Könnyen kibírja a büntetéseket, nem veszi a szívére.

Az Ikrek-jelének jellegzetessége a sokoldalúság, de ezzel együtt jár a szétforgácsolódás is. Ezért nem szabad engedni addig több foglalkozást, amíg az egyikkel alaposan el nem készült, nem szabad a kezébe adni más olvasmányt addig, amíg egyet alaposan át nem vett.

Éppen ilyen fontos a komolyságra nevelés. Szívós munkával kell arra bírni, hogy ne csak a felszínen lebegjen, ne csak a külszín után ítélje meg a dolgokat, bele kell vinni a mélybe, a lényegbe. Legkönnyebben mesemondással lehet erre észrevétlenül rávezetni úgy, hogy a mese után a szülő kifejti a tanulságot, megmagyarázza annak mélyebb értelmét, a példakép valódi, tanító értelmezését. Tehát ne csak nézzen, hanem lásson is! A gyermek jellegzetes tétovasága, ingadozása ily módon csökkenthető lesz.

Nagyon fontos a gyermek önbizalom,- és önuralom-érzetének megerősítése, mert ideges nyugtalanságban félelemérzetekkel és aggodalmaskodásokkal kell megküzdenie. Minél kisebb az ellenállóképessége, annál nagyobb lesz a depresszió, annál mélyebb a lelki romboló hatás. Bátorságot kell szítani benne. Ha pl. fél a sötétben, legyen vele többször a szülő, amíg csak meg nem szokja, és természetesnek nem találja.

Mint, hogy az Ikrek-jegyében születetteknek van a legjobb nyelvérzékük, jó a születési adottságokat már korán kihasználni. Később nagy hasznukra lehet a nyelvtudás.

Főleg a következő foglalkozásokat ajánljuk: kereskedő, utazó, ügyvéd, újságíró, újságkiadó, író, sportoló, nyelvtanító, fordító, reklám szakember, stb.

Általában olyan foglalkozást válasszon, amelyek az írással, beszéddel és az utazással állnak összefüggésben. Tény, hogy a tanítás, a nevelés emberei, az újságírók, tudósok s általában a toll és intellektus munkásai közül az Ikrek-típusú emberek a legteljesítőképesebbek.

Személyiségvonások:

 • Beszédes és eszes.
 • Jó beszélő, jó műsorvezető, jól improvizál.
 • Ideges és feszült, felületes, türelmetlen.
 • Feleselő, szájaló.
 • Egyszerre sok dologgal foglalkozik.

Jelképvilága:

 • Eleme: levegő
 • Uralkodó bolygó: Merkúr
 • Fém: higany
 • Drágakő: achát
 • Minden színhez, de különösen a sárgához vonzódik
Megosztás:

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media