2024. május 30., csütörtök - Janka, Zsanett napja

mt

BAK (XII.22. - I.20.)

Bak

A Bak-jegyű gyermek nevelése.

Szaturnusz gyermeke. Olyan magának való. Rendkívül becsvágyó, komoly, takarékos, töprengő. Lármás játékok és társaság helyett az egyedüllétet szereti, ott teljesen idegennek érzi magát. Sokszor mogorva, elkeseredett arckifejezésű, erről hiába is akarnák leszoktatni, ez már beléje vésődött születésénél fogva. Sok és nehéz akadálya lesz az életben ezért a szülő adjon gyermeke kezébe vidám és derűs könyveket, melynek az a tartalma, hogy a hős nagy akadályokon ás küzdelmeken keresztül bár, de a végén mégis győzedelmeskedik.

A tanulás kissé nehezen megy a Bak-gyermeknél. Hosszú ideig tart, míg megérti a tananyagot, de ha egyszer megtanulta, akkor nehezen is felejti el. Idegenek jelenlétében általában félénk és szégyenlős. Szülők erről idejében szoktassák le, az önbizalom kellő megerősítésével, mert különben később emberkerülőnek fog látszani. Nagyon vigyázzanak rá, hogy ne váljék belőle zsarnok, amire nagy a hajlama és ne akarja akaratát minden áron mindenkire rákényszeríteni. Ha ezen kiskorában nem segítenek, később már minden igyekezet hiábavaló lesz.

A Bak-gyermek nagyon fontosnak tartja, hogy képességeit és teljesítményét kellőképpen elismerjék. Ezt az örömet feltétlenül meg kell neki adni, mert csak így lehet felébreszteni és megerősíteni a türelmet, így lehet elősegíteni, hogy tervét minden akadályon keresztül megvalósítsa. Az emberekkel általában gyanakvó, ezért nehezen barátkozó. De ha egyszer valakinek sikerül hozzá közel kerülni /férkőzni/ akkor jóban-rosszban a végsőkig melléje áll.

Nem szabad őt ellenséggé tenni, mert a sértés, igazságtalanság, bosszúvágyát hihetetlenül felfokozza. Sohasem felejt. Ha kivételesen meg is bocsájt, fel lehetünk készülve arra, fogy minden sérelmével újra meg újra előhozakodik, és szemrehányásokat tesz.

Ezért a szülőnek figyelmeztetni kell arra, hogy neki is van sok hibája, neki is megbocsájtanak mások, tehát Ő se hozza elő újra és újra a már megbocsájtott dolgokat, ne ráncigálja elő a rég elfelejtett tévedéseket.

Arra is vigyázni kell, hogy a gyermek erős, kitartó akarata, szivóssága ne fajuljon túlzott hatalomvággyá, akaratossággá, szorgalma stréberséggé, es takarékossága fösvénységgé.

Talán egy gyermekkel sem kell olyan odaadóan foglalkozni, mint vele. A Bak-gyermek rendszerint egész életében olyan nagy szakadékok között halad, mint jelképe, mely egyik szikláról a másikra ugrik, míg alatta a feneketlen mélység tátong.

Meg azt kell megjegyeznünk, hogy a Szaturnusz az úgynevezett „legnagyobb rossz". (Feszültséget, akadályokat, gátlásokat ad.) Ennek a következménye, hogy érzelmi hidegséget látnak benne az emberek, és ez a környezet számára vigasztalannak tűnik.

Hevességgel nem lehet nála semmit sem elérni. Az egyetlen, ami segíthet, a nyugodt, mélyen szántó gondolatok felvetése es az érzelem elmélyítése. Ha a természet-adta kellemetlen Szaturnusz-hajlamokat a gyermeknél kellő tapintattal elnézik, akkor lassanként olyan élettényezőket is meg fog ismerni, mint a társaság, szórakozás, vidámság, mely ezelőtt távol álltak tőle. Ha így levetkőzi gátlásait, nagyot fog tudni produkálni minden kemény kultúrmunkánál, teljesen mindegy, milyen téren. Mindenütt, ahol alaposság szükséges, így az exakt tudományoknál, a filozófiában, más komoly pályákon, tehát minden hivatásban, mely alapos munkát és kitartást kíván.

Alkalmas hivatások: gazdász, bányász, tanár, iparos, pap. Általában minden olyan munka, amely a földdel kapcsolatos. E jelűek közül kerülnek ki a tudományos kérdések harcosai, jó stratégák és politikusok.

Személyiségvonások:

 • Rendszerető, részletes, aprólékos.
 • Türelmes, fegyelmezett, megfontolt.
 • Gyakorlatias, körültekintő, alapos.
 • Szórakoztató, de lassú és zárkózott.
 • Pesszimista, irigy és fukar.
 • Terveit megvalósítja, de nagyon lassú.

Jelképvilága:

 • Eleme: Föld
 • Uralkodó bolygó: Szaturnusz
 • Fém: ólom
 • Drágakő: ametiszt, türkiz
 • Színek: a sötét színeket kedveli, a méregzöldet, szürkét, feketét, barnát
Megosztás:

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?

Adaptive Media