2021. december 06., hétfő - Miklós napja

mt

Egyes családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások közti választás szabályai

2010-08-20 07:42:49

Választás a gyermekgondozási támogatások (gyes, gyet), illetve a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai (tgys, gyed) közt

A gyermekgondozási támogatást (gyes, gyet) a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Ha ezen ellátások folyósítása idején a másik szülő szeretné az ellátások valamelyikét igénybe venni, akkor részére az ellátást a kérelme benyújtásának napjától, a korábbi, másik szülő részére folyósított ellátás megszüntetését követően lehet megállapítani és folyósítani.

Ha a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre/gyermeknevelési támogatásra és gyermekgondozási díjra/terhességi-gyermekágyi segélyre is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Ha a választott, új ellátás a tgys/gyed, akkor az igényt a munkáltatónál/egészségbiztosítónál; ha pedig a választott új ellátás a gyes/gyet, akkor azt a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes Regionális Igazgatóságánál kell bejelenteni, az addig folyósított ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

forint

Választás egyes ellátások közt/a választás napjának meghatározása

A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt ezen ellátások között - a jogosultsági feltételek fennállta esetén - az ellátásra jogosult személy választhat.

Ezen ellátások közti választás esetén a választott (új) ellátás iránti igényt az újonnan választott ellátásra illetékes - munkáltató/egészségbiztosító (tgys, gyed) vagy a Kincstár (gyet, gyes) - szervéhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló (régi) ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt. Ha a beszüntetni kért ellátásra és a választott új ellátásra más-más szerv illetékes, a régi ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelmet az arra illetékes szervhez továbbítja a hatóság.

Tehát, ha a választott, új ellátás a gyed/tgys, akkor az igényt a munkáltatónál /egészségbiztosítónál, ha pedig a választott új igény a gyes/gyet, akkor azt a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál kell bejelenteni, az addig folyósított ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

A választott újabb ellátást a választás napjától - a korábban folyósított ellátás folyósításának megszüntetésével - lehet megállapítani és folyósítani. A választás napjának a választott (új) ellátás iránti igénynek ezen új ellátás folyósítására illetékes szervhez való írásbeli benyújtásának napját kell tekinteni.

Az egyes ellátások közti választás esetén a választás napjának meghatározása

Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az ellátás igénylése két ellátás közti választással történik - ideértve az esetleges késedelmes választás esetét is - csak az alábbiak szerint meghatározott választás napjától (azaz az igény írásbeli benyújtásának napjától) folyósítják az újabb ellátást. Erre az esetre tehát az az általános szabály, hogy a gyes/gyet visszamenőleg két hónapra, a tgys/gyed pedig visszamenőleg hat hónapra érvényesíthető, nem vonatkozik. A választás napjával kapcsolatos szabályozásnak az a célja, hogy a kettős kifizetést kizárják.

A választás napjának meghatározására a következő esetek lehetségesek:

1. Ha valaki a gyermekgondozási támogatás (gyet, gyes) folyósítása alatt társadalombiztosítási ellátásra (tgys, gyed) kíván áttérni, de először a lemondó nyilatkozatát nyújtja be a Kincstárhoz, és csak ezt követően érkezik a gyed/tgys ellátás iránti igény a foglalkoztatójához vagy az egészségbiztosítóhoz, akkor a Kincstárhoz érkezett lemondó nyilatkozat átadásának (személyes benyújtás vagy postára adás) napja lesz a társadalombiztosítási ellátás igénylésének, (választásának) napja is.

Pl.: Aki 2008. november 29. napján a Kincstárnak címezve postára adja a nyilatkozatát arról, hogy a gyes folyósítását kéri megszüntetni, mert újabb babája született, és ezért a számára kedvezőbb terhességi gyermekágyi segélyt kívánja igénybe venni, azonban a terhességi gyermekágyi segélyre vonatkozó igénye csak 2009. január 2.-án érkezik meg az egészségbiztosítóhoz, a tgys-re vonatkozó választása napjának 2008. november 29. napját kell tekinteni, vagyis a gyermekgondozási segély folyósítását 2008. november 29. napjától meg kell szüntetni, mert az igénylő 2008. november 29. napjától terhességi gyermekágyi segélyre jogosult.

2. Ha valaki a társadalombiztosítási ellátás (gyed, tgys) folyósítása alatt a Kincstárhoz tartozó gyermekgondozási támogatásra (gyes, gyet) kíván áttérni, de először a gyed/tgys ellátásról lemondó nyilatkozatát nyújtja be a foglalkoztatójához, vagy az egészségbiztosítóhoz, és csak ezt követően jelzi a Kincstárnál, hogy a gyermekgondozási támogatást (gyes, gyet) szeretné igénybe venni, akkor a gyed/tgys ellátás lemondásáról a foglalkoztatóhoz (egészségbiztosítóhoz) érkezett lemondó nyilatkozat átadásának (személyes benyújtás vagy postára adás) napja lesz a gyermekgondozási támogatás igénylésének (választásának) a napja is.

Pl.: Aki 2008. november 29. napján postára adott nyilatkozatával kérte az egészségbiztosítótól a gyed folyósításának megszüntetését, mert a gyermeke másfél éves és visszamegy dolgozni (a gyed helyett gyes-re térne át), azonban a gyes-re vonatkozó kérelme csak 2009. január 2.-án érkezett a Kincstárhoz, akkor a választás napjának ebben az esetben 2008. november 29. napja minősül, azaz a gyed folyósítását 2008. november 29. napjától fogják megszüntetni, mert 2008. november 29. napjától gyes-re jogosult a kérelmező.

3. Aki azonos időpontban tesz nyilatkozatot a régi ellátása megszüntetésére és egyben a választott ellátás megállapítására is, akkor természetesen e kérelme átadásának (személyes benyújtás vagy postára adás) napja lesz a választás napja.

Pl.: Aki 2008. november 29. napján személyesen kérte a Kincstárnál a gyes megszüntetését, mert másik babája született, és a számára kedvezőbb terhességi gyermekágyi segélyt kívánta igénybe venni, és a terhességi gyermekágyi segély iránti igénye 2008. november 29-én beérkezett az egészségbiztosítóhoz is, akkor a választás napja 2008. november 29. napja, tehát a gyest 2008. november 29. napjától megszüntetik (erre a napra gyes már nem jár), mert 2008. november 29. napjától az anyuka terhességi gyermekágyi segélyre jogosult.

Magyar Államkincstár

Megosztás:
Ezt a bejegyzést még nem kommentálta senki.

Új hozzászólás
Ahhoz, hogy új bejegyzést készíthess, előbb be kell jelentkezned a fórumon regisztrált felhasználóneveddel és jelszavaddal.
Ha még nem regisztáltál, itt megteheted.
 
 

  • PocakkalHétről-hétre
    • Hányadik hétben vagy?
Kölyökpark
Mozgásterápia, okosító torna
Moonshine MFG Hungary
LogiLand.hu Webáruház
Rio Rendezvénykaszinó
baleseti kártérítés Picibaba.hu Verseny

Adaptive Media