2021. április 17., szombat - Rudolf napja

mt

Gondolatok, törvények az óvodáról

2020-05-11 23:16:46

Azt mondtam régen mindig, hogy egy gyermeknek három éves koráig az Anya mellett a helye. Ez a hitem egészen addig sziklaszilárd volt, amíg saját gyermekeim nem lettek. A saját gyermek nevelése lehetőséget adott a közvetlen megfigyelésre, tapasztalatok gyűjtésére. És bizony el kellett ismernem, hogy egy két és fél éves gyereknek már igenis szüksége van a közösségre. Hiába próbáltam meg mindent megadni, foglalkozni vele, a legfontosabbat nem tudtam neki biztosítani: a barátokat.

A játszóterezés, összejárás, közös séta csak napi 1-2 órát vett igénybe, és mivel közvetlen felügyeletem alatt volt a kölök, így a veszélyektől 100%-osan megóvtam, a vitákban békebírói szerepet betöltve 2 perc alatt rendet tettem. Nem is sejtve, hogy ezzel a gyerek önállóságát veszélyeztetem.

Bölcsődébe íratni nem akartam, de az óvoda már igencsak szükségesnek érződött. Tekintve, hogy szeptember 1. után született a kislányom néhány héttel, így lehetőségem sem volt az év kezdésén részt venni. Hiszen csak akkor kezdheti az ovit, ha már 3 éves elmúlt, pedig neki igenis szüksége van a közösségre, a közös beszokásra, a közös ovikezdésre. A játszón a gyakorlott a szülők elláttak tanácsokkal, hogy ha abban az évben betölti a lányom a 3 évet, akkor mehet oviba már szeptembertől. Kicsit elmélyültem tehát a törvényekben, ide másolom, amit találtam:

paragrafus

1993. évi LXXIX. törvény 24. §: Az óvoda

(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség - e törvény 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerinti - kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosban fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

(4) Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

(5) A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság - szakvéleményének megküldésével - értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt.

1993. évi LXXIX. törvény 65. §: Az óvodai felvétel

65. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

(3) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Az óvodai csoportok szervezésének szabályait e törvény 3. számú melléklete határozza meg.

3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez

Óvodai átlagos csoportlétszám: 20 fő, maximális csoportlétszám: 25 fő.

Mindezeket végigolvasva levontam a tanulságot: A játszótéren lévő szülők nincsenek a törvényismeret magaslatán. Az óvoda nem köteles fölvenni a gyermekemet az oviba, ha a meghatározott életkoron belül van, hanem lehetősége van rá, amennyiben jut neki hely. Valamint ha föleszi a gyermekemet az óvodavezető, akkor majd szeptemberben fogom kinyitni a számat, hogy elsejétől hoznám a gyereket, - mert azt a törvény is megengedi -, hiszen tudjuk, hogy egy rossz szó, mondat is elegendő ahhoz, hogy az ember rossz benyomást keltsen. Ez pedig a felvételi idején senkinek sem célja.

Megosztás:
Hozzászólások
 • Esther
  2010-05-12 14:14:15
  Igen, nem köteles felvenni, sőt ezt az ember orra is alá dörgölik. A fiam beíratásánál voltak gondjaim. Akkor hozták meg a rendeletet ill. törvényt (nem is tudom:/), hogy gyes mellett vissza lehet menni dolgozni, a régi munkáltatóm fel is ajánlott egy állást amit február 27-el be is kellett töltenem, igen ám, de az én drága kisfiam március 28-n tölti be a a 3. életévét. Januárban megkérdeztem az óvodát, hogy felveszik-e, mert ott a környéken nincs bölcsőde, ott sem ahova dolgozni mentem. Szóval az óvodavezető rendes volt ő azt mondta megoldjuk, de aztán a másik túlbuzgó óvónéni utána nézett a törvényi feltételeknek és február közepén kinyögték, hogy hát még se tudják 1 hónappal előbb bevenni, csak március közepe után amikor már beszoktatás címszóval mehet félnapra. Nagyon nehéz 1 hónap volt mindenkinek......... Pedig addigra már sokat tettem az oviért, már 2 lányom is kijárta, sőt munkaközösségi munkát is végeztem az anyagi támogatásról nem is beszélve és mégis, csak azzal voltak elfoglalva, hogy ellenőrzéskor megbüntetik őket.
 • Egnes
  2010-05-12 17:53:23
  Velem kozoltek a korzetes oviban h nincs hely, kulonbenis az ikergyes 6eves korig jar. Hat koxi..
 • Adrienn
  2010-05-12 23:24:37
  Nekem is kerek perec megmondta, hogy nem veszi fel, ha nm lesz hely. Persze, gőzöm sincs, hogy mit csinálok, ha tényleg nem fogja tudni fölvenni. Akkor még egy évig otthon fog maradni velem, nekem pedig fontos lenne dolgoznom is egy kicsit intenzívebben, mint eddig... Azt hiszem, ez már politikai kérdés...
 • Kinga
  2010-05-13 06:32:05
  Hát, köszönjük szépen Adrienn, amit összegyűjtöttél. Tényleg, nem vagyunk sokan tisztába a törvényekkel, ez biztos.
  Az én nagyobbik lányomat se vették fel a körzeti oviba, október 30.án tölti majd be a 3 évet.
  Ami nekem érdekes, az, hogy jövőre azt mondja a védőnő, biztos esélyeink vannak, mert nagycsaládosak leszünk a 3 gyerekkel, az eljövendő kisbabánk szeptemberben fog megszületni. Pont óvodakezdés környékén. Nekem szerintem a 3 kisgyerekkel egyszerre pont ez az év lesz a legnehezebb, jövőre már, ha a Jóisten megsegít szeptemberre a még meg nem születetett babánk 1 éves kell legyen. Akkor hol az óvodai segítség?
 • Györgyös83
  2010-05-31 21:48:33
  Sziasztok,én 2009 áprilisában irattam be a fiam,a 2010es tanévre szerettem volna ha jár mert el kellett volna mennem dolgozni akkor nem leges választ kaptam hogy nem tarthatják februárig üresen a helyét.Ezen nem is vitatkoztam,mondták menjek vissza februárban,visszamentem és mondta a vezető h nincs hely hogy gondolom?Nem dolgozom ráérek a gyerekkel lenni(hogy is mehetnék így????)Aztánmárciusban lett volna munkám de ugy a gyereket hova teszem?Munkáltató nem alkalmaz ha a gyereket nem tudom oviba adni,ovi nem veszi be a gyereket ha nincs munkáltatói aki pedig.....Ördögi kör!!!!Bennt voltam mindkét oviban nincs hely:(meló elúszott maradt párom fizuja ja mert a munkanélküli hivatal egy fillért se ad:(Kirrrrály:(Április-beiratkozás.Azt mondja a vezteő ha a héten viszem munkáltatóit akkor LEHET fel tudják venni az oviba mig nincs szünet.Na akkor elpattant az agyam!!!Mondtam neki köszönöm februárban voltam akkor tudtam volna dolgozni mostmár kibirom szeptemberig akkor nem lesz kavarodás a beszoktatással sem.De akkor tényleg dolgoznom kell menni vagy megyek a jegyzőhöz.Május végén néztem felvették,3,5évesen kezdi az ovit,nem bánom h még itthon marad szeptemberig csak ugye a pénz jól jött volna nagyon na de valahogy túl éljük,túl kell élni ezt is!!!
 • Adrienn
  2010-06-02 01:19:07
  Én is hiába vittem munkáltatóit: Lillát nem vették föl oviba sajnos. Majd, ha megkapom a levelet, azért megpróbálok fellebbezni, hátha sikerül. Elszomorít a dolog.
 • andi25
  2010-06-12 20:07:19
  Sziasztok!

  Nekem egy olyan próblémám van,hogy vidékre vagyunk bejelentve a kislányommal de Pesten lakunk.És addig amig nincs pesti lakcimünk a gyereket nem tudom beiratni óviba itt pesten.Bár olyat is hallottam hogy ahol dolgozok (kerületben)oda felveszik a gyereket óviba.Ebből mi igaz?Van valaki aki hasonló cipőben van vagy volt és hogy sikerült meg oldania ezt a próblémát?
 • timmyke83
  2010-06-12 21:40:03
  Sziasztok!
  Nekem is hasonló gondom lesz, mint andi25-nek. Mi is vidékre vagyunk bejelentve, de Pesten lakunk. Még odébb lesz, hogy óvodába kelljen vinnem a kisfiamat, de az is lehet, hogy már bölcsibe is vinnem kell, ha vissza kell mennem majd dolgozni. Már volt róla szó, de gondolom, hogy állami bölcsibe nem tudom beíratni, mivel nincs itt bejelentett lakcímünk. Így maradna a magán... persze nem kevés pénzért...
 • Adrienn
  2010-06-12 23:54:52
  andi: Nem kötelező a körzetes óvodába jelentkezni. Nálunk is tök sok gyereket fölvettek anno a körzeten kívülről. Úgyhogy ha nem is vagy Pestre bejelentve, attól még nyugodtan jelentkezhetsz. Persze ez esetben az óvoda nem köteles fölvenni, de ha van hely, akkor jó esélyetek van a bejutásra. A körzeti az egyetlen ovi, ami köteles fölvenni a gyereket, amennyiben az abban az évben tölti az 5. életévét.

  Persze azért mert egy ovi nem köteles fölvenni, még simán megteheti. Pláne, ha jó indok van rá. Pl: körzetes munkahely, körzetes ideiglenes lakcím... stb.

  timmyke: A bölcsibel is ugyanez a helyzet. Ha van hely, akkor fölvehetik simán. Persze kérdés, hogy ebben a gyerekdömpigben, ovi- bölcsihiányban van-e hely....
 • timmyke83
  2010-06-13 19:54:30
  Köszi Adrienn! Majd kíváncsi leszek rá, hogy ha odaérünk, milyen helyzet fogad majd minket! Bár sok reményt nem fűzök az állami bölcsihez...
 • Adrienn
  2010-06-13 23:12:19
  Drukkolok majd nagyon! Nem rosszak egyébként az állami intézmények. Egyedül a pedagóguson múlik, hogy hogy érzi magát a kölök. Ha kifogtok egy jó óvónénit, vagy bölcsis nénit és dadusokat, akkor nyert ügyetek van, és tök mindegy, milyen maga az épület, és az oktatási rendszer.
 • andi25
  2010-06-25 12:51:09
  Sziasztok!Mindenhol kérik a lakcim kártyát,de nekünk itt a pesti lakásba sincs ideiglenes lakcimkártyánk.Viszont a bölcsibe azzal kezdték hogy kérik a l.kártyát és más megoldást elsem fogadtak.Ilyenkor mit tudok csinálni?
 • @kismama@
  2010-06-25 13:51:59
  andi25!

  be kell menni a kerületi okmányirodába és kérni kell lakcímkártyát helyszínen kiállítják.
  ha a régit nem akarod visszaadni akkor mond azt h elvesztetted. :)
  ideiglenes lakcímhez nem tudom mi kell, de az állandóhoz be kell mutatni valami papírt az ingatlanról és ha nem te vagy a tulaj akkor kell az ő bele egyezése is.
  remek a rendszer...
 • Adrienn
  2010-06-25 23:13:40
  Igen de senki nem ellenőrzi, hogy tényleg a tulaj írta-e alá a kérelmet, vagy engedélyt. Így járt az egyik ismerősöm pl., hogy amikor adta el a lakását, akkor derült ki, hogy egy házaspár pl. évek óta hozzájuk van bejelentve. :D
 • @kismama@
  2010-06-26 07:51:15
  Adrienn! pedig ellenőrzik még hozzá olyan primitív módon h viszel egy adásvételit, vagy egy tulajdoni lapon amin szerepelsz mint tulaj és azt jelentesz be akit akarsz.
  Viszont a kijelentésnél meg ott kell lenni annak is akit ki akarsz jelenteni.
  Na ennyire szar a rendszer.
 • lszilvia
  2010-06-26 17:22:51
  hát én erre a cimre ahol most vagyunk simán bejelentkeztem, nem kértek sem adásvételit, sem tulajdoni lapot. - igy okmányirodája válogaja h kér e vagy sem szerintem .
 • @kismama@
  2010-06-27 13:26:29
  lszilvia! igen az lehet h okmányirodától függ nekem kellettek mindenféle dokumentumok a bejelentésnél viszont senki nem tudtam egyedül kijelenteni :S

Új hozzászólás
Ahhoz, hogy új bejegyzést készíthess, előbb be kell jelentkezned a fórumon regisztrált felhasználóneveddel és jelszavaddal.
Ha még nem regisztáltál, itt megteheted.
 
 

 • PocakkalHétről-hétre
  • Hányadik hétben vagy?
Kölyökpark
Mozgásterápia, okosító torna
Moonshine MFG Hungary
LogiLand.hu Webáruház
Rio Rendezvénykaszinó
baleseti kártérítés Picibaba.hu Verseny

Adaptive Media